31505

Ypatingoms šventėms

Auk�?iausios kokyb?s �ukuotin?s medviln?s mergai?i? kojin?s, puo�tos kiaurara�?iu dekoratyviu pie�iniu. Pa?ios ploniausios kojinyt?s pa?ioms gra�iausioms �vent?ms!..