31191_38191S

Vienspalvės

Auk�?iausios kokyb?s �ukuotin?s medviln?s vienspalv?s lygios vaik? kojin?s. Galite rinktis i� itin pla?ios spalv? gamos.